Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:38 | от раздел 6.10. Разни задачи
Хомотетия Отношения на отсечки Подобни триъгълници Теорема на Талес

6.10.12

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Окръжностите k_1 и k_2 се допират вътрешно в точка C (k_2 е вътре в k_1).

Нека O е центърът на k_2. Хордата EF в k_1 допира k_2 в точка D. Правата през C, перпендикулярна на DC, пресича правите през E и F, перпендикулярни на EF, в точки H и I съответно.

Да се докаже, че EI \cap FH = O.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM