Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:39 | от раздел 6.10. Разни задачи
Еднакви триъгълници Вписани четириъгълници

6.10.13

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са окръжностите k_{1} и k_2, които се пресичат в точки A и B.

Избрани са точки E и C върху k_{1} и k_{2} съответно, такива че EA и CA са допирателни към k_{2} и k_{1} съответно. Нека BE\cap k_{2}=\{D,B\} и BC\cap k_{1}=\{F,B\}.

Да се докаже, че ED=CF.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM