Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:40 | от раздел 6.10. Разни задачи
Изразяване на ъгли Подобни триъгълници Отношения на отсечки

6.10.14

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две окръжности k_1 и k_2, като k_1 пресича k_2 в точки C и D.

Права през C пресича k_1 и k_2 в точки A и B съответно. Нека M и N са средите на дъгите \widehat {AD} и \widehat {DB} от k_1 и k_2 съответно, несъдържащи C. Да се докаже, че \angle MKN = 90^{\circ}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM