Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:41 | от раздел 6.10. Разни задачи
Изразяване на ъгли Хармонично/Двойно отношение

6.10.15

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Окръжностите k_1 и k_2 се пресичат в точки A и B.

Нека O е центърът на k_2. Нека C е диаметрално противоположната точка на B в k_2 и нека BC \cap k_1 = \{B,F\}. Точка G \in k_1 е такава, че BG = BF. Нека AB \cap CG = H и BG \cap CA = I.

Да се докаже, че точките H, I и F лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM