Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:42 | от раздел 6.10. Разни задачи
Изразяване на ъгли Еднакви триъгълници

6.10.16

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даденa e окръжност k с център точка O и хорда AB в нея.

Избрана е произволна точка D от k и нека описаната окръжност около \triangle ADO пресича за втори път AB в точка E.

Да се докаже, че DE=BE.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM