Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:43 | от раздел 6.10. Разни задачи
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

6.10.17

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е изпъкнал четириъгълник ABCD, за който BA \cap CD = E.

Средите на AB, BC, CD, DA и DB са съответно H, G, F, I, J.

Да се докаже, че описаните около \triangle HJG, \triangle IJF и \triangle EHF окръжности се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM