Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:43 | от раздел 6.10. Разни задачи
Метрични зависимости Изразяване на ъгли Еднакви триъгълници

6.10.18

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са \triangle ABC \cong \triangle AB'C'.

Нека B'C' \cap BC = D и нека O е центърът на описаната около \triangle DB'C окръжност.

Да се докаже, че AO \perp BC'.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM