Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:45 | от раздел 6.10. Разни задачи
Инверсия Теорема на Паскал

6.10.21

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k и две пресичащи се хорди AB и CD.

Нека X е пресечната точка на тези хорди. Върху по-малките дъги \widehat{AD} и \widehat{BC} са избрани точки E и F съответно. Описаните окръжности около \triangle FCX и \triangle AEX се пресичат в точка Y, а описаните окръжности около \triangle BFX и \triangle DXE се пресичат в точка Z.

Да се докаже, че точките X, Y и Z лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM