Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:47 | от раздел 6.10. Разни задачи
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници Единственост

6.10.23

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три окръжности в общо положение k_1, k_2 и k_3, които нямат общи точки.

Построени са по една от общите външни допирателни за всеки две от окръжностите - тази една, която е в същата полуравнина като центъра на третата окръжност спрямо централата на двете. Те допират окръжностите в шест точки, както е показано на чертежа. Нека k е окръжността, която се допира външно до трите окръжности в точки P, Q и R.

Да се докаже, че шестоъгълниците MHPRYN, NLQPGX и XZRQKM са вписани.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM