Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:49 | от раздел 6.10. Разни задачи
Синусова теорема Синусова теорема на Чева

6.10.25

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три окръжности k_1, k_2, k_3.

Дадено е, че k_1 \cap k_2 = \{A,D\}, k_2 \cap k_3 = \{C,F\} и k_3 \cap k_1 = \{B,E\}, както е показано на чертежа.

Да се докаже, че AB.CD.EF=BC.DE.FA.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM