Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:33 | от раздел 6.2. Около теоремата на Монж
Вписани четириъгълници Еднаквост

6.2. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две непресичащи се окръжности k_1 (O_1) и k_2 (O_2).

Допирателните към k_2 - O_1A и O_1B, като A, B \in k_2, пресичат k_1 в точките M и N съответно. Допирателните към k_1 - O_2C и O_2D, като C, D \in k_1, пресичат k_2 в точките L и K съответно.

Да се докаже, че MN = KL.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM