Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:37 | от раздел 6.2. Около теоремата на Монж
Теорема за трите хомотетии Теорема на Дезарг

6.2. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са окръжностите k, k_1, k_2 и k_3.

Да се докаже, че правите S(k, k_1)L(k_2, k_3), S(k, k_2)L(k_1, k_3) и S(k, k_3)L(k_1, k_2) се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM