Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:39 | от раздел 6.2. Около теоремата на Монж
Теорема за трите хомотетии Описани четириъгълници

6.2. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са окръжностите k_1, k_2 и k_3.

От S(k_2, k_3) към k_1 са спуснати допирателни. От S(k_1, k_2) към k_3 също са спуснати допирателни.

Да се докаже, че изпъкналият четириъгълник, образуван от последните две двойки прави, е описан около окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM