Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:40 | от раздел 6.2. Около теоремата на Монж
Теорема за трите хомотетии Теорема на Дезарг

6.2. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са окръжностите k_1, k_2, k_3 и k_4.

Да се докаже, че правите S(k_1, k_3)S(k_2, k_4), S(k_1, k_2)S(k_3, k_4) и L(k_1, k_4)L(k_2, k_3) се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM