Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 05:49 | от раздел 6.3. Три окръжности и общи допирателни
Синусова теорема на Чева Теорема на Чева Синусова теорема Тригонометрия Отношения на отсечки

6.3. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три окръжности в общо положение k_1, k_2 и k_3, които нямат общи точки.

Построени са общите вътрешни допирателни между всеки две от тях, които образуват шестоъгълника ABCDEF. Нека AB\cap DE=Z, AF\cap DC=X и FE\cap BC=Y.

Да се докаже, че правите ZF, XB и YD се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM