Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 05:54 | от раздел 6.3. Три окръжности и общи допирателни
Синусова теорема на Чева

6.3. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три окръжности в общо положение k_1, k_2 и k_3 с центрове и радиуси съответно I_1, I_2 и I_3 и r_1, r_2 и r_3, които нямат общи точки.

Нека B е вътрешният център на хомотетия за k_2 и k_3, D е вътрешният център на хомотетия за k_1 и k_3, F е вътрешният център на хомотетия за k_1 и k_2.

Да се докаже, че правите I_1B, I_2D и I_3F се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM