Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:48 | от раздел 6.4. Теорема за Пеперудата
Еднакви триъгълници Теорема на Менелай Права на Симсън

6.4. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Построена е окръжност k_{1}, която се допира до страната BC и продължението на AC, като центърът на тази окръжност I_{1} лежи на симетралата на отсечката AB. Окръжността k_{1} се допира до правите BC и AC в точки N и P съответно. С M означаваме средата на страната AB.

Да се докаже, че точките M, N и P лежат на една права.

0 Коментари



Тази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM