Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:48 | от раздел 6.4. Теорема за Пеперудата
Изразяване на ъгли

6.4. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е \triangle ABO, за който AO=BO.

Построена е окръжност k_{1} с център I, която се допира до OA и OB в точките A и B. Върху страната AB е избрана точка P. Построена е права l през P, такава че IP\perp l. Нека l пресича правите OA и OB в точки C и D съответно.

Да се докаже, че PC=PD.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM