Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
* * * * -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:49 | от раздел 6.4. Теорема за Пеперудата
Теорема за Пеперудата Допълнително построение Вписани четириъгълници

6.4. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD, който е вписан в окръжност с център O.

Диагоналите на ABCD се пресичат в точка E. Построена е права през E, перпендикулярна на EO, която пресича AD и BC съответно в точките P и Q.

Да се докаже, че [math]PE=QE[math].

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM