Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:50 | от раздел 6.4. Теорема за Пеперудата
Полюс и поляра Теорема на Брианшон

6.4. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k с център точка O.

Нека точките P и Q са външни за k. Нека H е проекцията на точка O върху правата PQ. Нека четирите допирателни от P и от Q към k образуват четириъгълника ABCD.

Да се докаже, че правата HO е ъглополовяща на \angle BHD, както и на \angle AHC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM