Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:51 | от раздел 6.4. Теорема за Пеперудата
Теорема за Пеперудата Единственост Тригонометрия Синусова теорема Теорема на Менелай Теорема на Паскал

6.4. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k, имаща за център точка O.

Нека точка D е диаметрално противоположната на C спрямо k. Нека допирателната през D към k пресича правата AB в точка E. Нека OE пресича AC и BC в точки F и P съответно.

Да се докаже, че FO=OP.


Алтернативно решение:
Публикувано изображение

Нека BB' и AA' са диаметри в окръжността. Нека BB' \cap AC = F'. От теоремата на Паскал, приложена за ABB'DDC следва, че точките E, O и F' са колинеарни. Аналогично получаваме, че точките E, O и P' са колинеарни. Сега лесно се вижда, че F\equiv F' и P\equiv P'. Остава да приложим теоремата за пеперудата (задача 6.4.3) за четириъгълника ACDA', за да се убедим, че OF = OP.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM