Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:52 | от раздел 6.4. Теорема за Пеперудата
Радикална ос Вписани четириъгълници

6.4. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k с център точка O.

Построена е окръжност k_{1}, която минава през O и пресича k в точките M и N. Избрани са произволни точки A от k_{1} и P от k. Означаваме с Q едната от двете пресечни точки на k и симетричната права на PA относно OA. Нека S е пресечната точка на правите MN и AO.

Да се докаже, че точките Q, S и P лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM