Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:12 | от раздел 6.5. Степен на точка и свързани конструкции
Степен на точка Радикална ос Теорема за радикалните оси

6.5. 1&2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три, две по две неконцентрични окръжности k_{1}, k_{2} и k_{3}, така че центровете им да не лежат на една права.

Да се докаже, че радикалните оси на всеки две от тях се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM