Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:15 | от раздел 6.5. Степен на точка и свързани конструкции
Степен на точка Радикална ос

6.5. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две окръжности k_{1} и k_{2}, които се пресичат в точки D и E.

Нека S е произволна точка от правата DE, но извън отсечката DE. Избираме A\in k_{1}, такава че SA е допирателна към k_{1} и B\in k_{2}, за която SB е допирателна към k_{2}.

Да се докаже, че [math]AS=BS[math].

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM