Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:20 | от раздел 6.5. Степен на точка и свързани конструкции
Хомотетия Изразяване на ъгли

6.5. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две окръжности k_1 и k_2.

Нека точка C е външният им център на хомотетия. Права през C пресича k_1 и k_2 съответно в точки D и E, които не са съответни при хомотетията с център C, изобразяваща k_1 в k_2. Нека допирателните към k_1 и k_2 съответно в точките E и D се пресичат в X.

Да се докаже, че X лежи на радикалната ос на k_1 и k_2.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM