Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:21 | от раздел 6.5. Степен на точка и свързани конструкции
Радикална ос Вписани четириъгълници

6.5. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две окръжности k_1 и k_2, които се пресичат в точки A и B.

Построени са две окръжности k_3 и k_4, които се допират външно до k_1 и k_2 и лежат в различни полуравнини спрямо централата на k_1 и k_2. Нека точка C е външният център на хомотетия на k_3 и k_4.

Да се докаже, че точките A, B и C лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM