Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:22 | от раздел 6.5. Степен на точка и свързани конструкции
Радикална ос Теорема за трите хомотетии Хармоничен четириъгълник Хармонично/Двойно отношение Допълнително построение Единственост

6.5. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две окръжности k_1 и k_2, които се пресичат в точки C и D.

Допирателните през C и D към k_1 и k_2 се пресичат съответно в точки B и A. Точка X \in CD и BX \cap k_1 = \{K, L\} в този ред, както и AX \cap k_1 = \{M, N\} отново в този ред.

Да се докаже, че KL и MN минават през O.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM