Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:53 | от раздел 6.6. Еднакви окръжности
Вписани четириъгълници Тригонометрия Синусова теорема

6.6. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две еднакви окръжности k_{1} и k_{2} с радиус R, които се пресичат в точки A и X.

Построена е окръжност k_{3} с радиус R, която минава през X и пресича k_{2} и k_{1} в точки B и C съответно, различни от X.

Да се докаже, че описаната около триъгълник ABC окръжност също има радиус R.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM