Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:55 | от раздел 6.6. Еднакви окръжности
Изразяване на ъгли Еднаквост

6.6. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две окръжности с равни радиуси k_1 и k_2, които се пресичат в точки B и D.

Точка E\in k_1 е избрана така, че E да не лежи в кръга, образуван от k_2. Нека отсечките EB и ED пресичат k_2 за втори път в точките F и M съответно. Нека P е средата на малката дъга \widehat{FM}.

Да се докаже, че EP\perp BD.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM