Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:56 | от раздел 6.6. Еднакви окръжности
Хомотетия

6.6. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Нека точка D лежи на отсечката AB и е такава, че окръжностите, вписани в триъгълниците ADC и в DBC имат равни радиуси.

Да се докаже, че външновписаната окръжност за \triangle ADC срещу върха C и външновписаната окръжност за триъгълник BDC срещу върха C имат равни радиуси.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM