Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:25 | от раздел 6.7. Диаметър на окръжност
Изразяване на ъгли Еднакви триъгълници

6.7. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден триъгълник ABC с височина CH\:(H\in AB).

Построена е окръжност k_{1} с център L\in AB, допираща се до правите AC и BC в точки M и N съответно.

Да се докаже, че правата CH е ъглополовяща на \angle MHN.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM