Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:26 | от раздел 6.7. Диаметър на окръжност
Изразяване на ъгли

6.7. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е полуокръжност с диаметър AB и точки C и D върху нея.

Нека допирателните към полуокръжността в точките C и D се пресичат в точка F и E=AC\cap BD.

Да се докаже, че FE\perp AB.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM