Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:27 | от раздел 6.7. Диаметър на окръжност
Изразяване на ъгли Еднакви триъгълници

6.7. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден e триъгълник ABC с \angle ACB<90^{\circ}.

Построена е окръжност k_{1} с център M и диаметър AB, която пресича AC и BC в точки B_{1} и A_{1} съответно. Построени са допирателните към k_{1} в точките A_{1} и B_{1} и нека те се пресичат в точка O.

Да се докаже, че O е центърът на описаната окръжност около \triangle A_{1}B_{1}C.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM