Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:28 | от раздел 6.7. Диаметър на окръжност
Изразяване на ъгли Тригонометрия

6.7. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD, за който \angle DAB=\angle DCB=90^{\circ}.

Нека X и Y са петите на перпендикулярите, спуснати от D и B към AC съответно.

Да се докаже, че AX=CY.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM