Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:29 | от раздел 6.7. Диаметър на окръжност
Изразяване на ъгли Тригонометрия

6.7. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даденa e окръжност k с диаметър AB.

Построени са окръжностите k_{1} и k_{2}, които се допират една до друга външно в точка C. Техните центрове лежат на AB и те се допират вътрешно до k съответно в точките A и B. Нека M\in k е произволна точка, като Q е втората пресечна точка на MC и k, а N и P са вторите пресечни точки на MC съответно с k_1 и k_2.

Да се докаже, че MN=PQ.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM