Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:31 | от раздел 6.7. Диаметър на окръжност
Хомотетия Хармоничен четириъгълник Теорема на Менелай Отношения на отсечки Свойства на ъглополовящи

6.7. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дaденa е окръжност k с център I и диаметър AB.

Точка D лежи на k и C е петата на перпендикуляра от D към AB. Произволна точка X лежи на отсечката DC и окръжностите k_1 с център точка I_1 и k_2 с център точка I_2 се допират до k съответно в точки P и Q и до DC в точка X.

Да се докаже, че правите AI_1, BI_2, CD и PQ се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM