Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:32 | от раздел 6.7. Диаметър на окръжност
Теорема на Питагор

6.7. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са точките A, C и B, наредени в този ред по права.

Построени са три полуокръжности k, k_1 и k_2, с диаметри AB, AC и BC съответно, и намиращи се в една и съща полуравнина. Нека l е общата вътрешна допирателна за k_1 и k_2. Построена е окръжността k_3 с радиус r_3, която се допира външно до k_1, вътрешно до k и до правата l. Построена е окръжността k_4 с радиус r_4, която се допира външно до k_2, вътрешно до k и до правата l.

Да се докаже, че r_3=r_4.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM