Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:58 | от раздел 6.8. Конструкции с окръжности
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

6.8. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е вписан четириъгълник CDEF. Избрани са две точки A и B във вътрешността му, такива че окръжностите, описани около \triangle DAE и около \triangle CBD се пресичат за втори път в точка N - вътрешна за CDEF.

Нека окръжностите, описани около \triangle EFA и около \triangle CBF се пресичат за втори път в точка M - вътрешна за CDEF.

Да се докаже, че четириъгълникът AMBN е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM