Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 06:59 | от раздел 6.8. Конструкции с окръжности
Свойства на ъглополовящи Описани четириъгълници

6.8. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са четири окръжности k_{1}, k_{2}, k_{3} и k_{4}, като k_{1} се допира външно до k_{2} и k_{4} в точки A и D съответно, а k_{3} се допира външно до k_{2} и k_{4} в точки B и C съответно.

Построени са общите вътрешни допирателни през точките A, B, C и D и нека те образуват четириъгълника FEHG.

Да се докаже, че този четириъгълник e описан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM