Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:01 | от раздел 6.8. Конструкции с окръжности
Инверсия

6.8. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са седем окръжности k, k_1, k_2, k_3, c_1, c_2 и c_3.

Всяка от k_1, k_2 и k_3 се допира външно до всяка друга. Окръжността k се допира вътрешно до тези три окръжности. Окръжностите c_1, c_2 и c_3 се допират външно до две от тях и вътрешно до k, както е показано на фигурата.

Използвайки означенията от чертежа, да се докаже, че точките X, Y, D, E, K и L лежат на една окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM