Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:37 | от раздел 6.8. Конструкции с окръжности
Инверсия Вписани четириъгълници Свойства на ъглополовящи Описани четириъгълници

6.8. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k.

Окръжностите k_1(O_1), k_2(O_2) и k_3(O_3) се допират до k в точки P, N и M съответно и се допират външно помежду си, като k_1 допира k_2 в точка A, k_2 допира k_3 в точка C и k_1 допира k_3 в точка B. Окръжност c_1(I_1) се допира до k, k_2 и k_3 в точките Q, L и K съответно. Окръжност c_2(I_2) се допира до k, k_1 и k_3 в точките F, D и E съответно. Окръжност c_3(I_3) се допира до k, k_1 и k_2 в точките Z, Y и X съответно. Допирателните през D и E към c_2 се пресичат в точка R_1, допирателните през X и Y към c_3 се пресичат в точка S_1, а допирателните през L и K към c_1 се пресичат в точка T_1. Допирателните към k_2 през X и към k_3 през E се пресичат в точка U_1, допирателните към k_1 през D и към k_2 през L се пресичат в точка V_1, а допирателните към k_1 през Y и към k_3 през K се пресичат в точка W_1.

Да се докаже, че шестоъгълникът R_1V_1T_1W_1S_1U_1 е описан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM