Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 12 сеп 2015 06:41 | от раздел 6.8. Конструкции с окръжности
Инверсия Степен на точка Радикална ос

6.8.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k.

Окръжностите k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 и k_6 се допират вътрешно до k, като k_i се допира външно до k_{i-1} и k_{i+1} \:(k_7\equiv k_1).
Нека k_i се допира до k в точка A_i.

Да се докаже, че правите A_1A_4, A_2A_5 и A_3A_6 се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM