Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:19 | от раздел 6.9. Окръжности допиращи се до права
Изразяване на ъгли Единственост Тригонометрия Синусова теорема Вписани четириъгълници

6.9. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две пресичащи се окръжности k_1 и k_2.

Нека EA е общата им външна допирателна, като E\in k_1 и A\in k_2. Нека F\in k_1, B\in k_2, C\in k_2 и D\in k_1 са такива точки, че C е среда на отсечката EF и D е среда на отсечката AB.

Да се докаже, че точките E, A, D и C лежат на една окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM