Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:21 | от раздел 6.9. Окръжности допиращи се до права
Синусова теорема

6.9. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k с хорда AB.

Върху допирателната към k в точка A е избрана точка C, а върху тази в точката B е избрана точка D, така че AC=BD и D и C лежат в различни полуравнини относно правата AB. С M означаваме пресечната точка на правите CD и AB.

Да се докаже, че DM=CM.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM