Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:23 | от раздел 6.9. Окръжности допиращи се до права
Изразяване на ъгли

6.9. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са две окръжности k_1 и k_2, които се пресичат в точки A и B.

Построена е тази обща външна допирателна, която е по-близо до A, и нека тя се допира до k_1 в точка E и до k_2 в точка F. Нека EA\cap k_2=\{A,C\}.

Да се докаже, че \angle FBC=\angle FBE.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM