Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 07:25 | от раздел 6.9. Окръжности допиращи се до права
Степен на точка Вписани четириъгълници

6.9. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са окръжности k_{1} и k_{2}, като едната не е изцяло в другата.

Точките A и D са от k_{1}, а B и C - от k_{2}, и са такива, че правите AB и CD са общите външни допирателни за k_{1} и k_{2}. Нека M е средата на отсечката CD. Пресечната точка на MA с k_{1} е E, а тази на MB с k_{2} е F.

Да се докаже, че четириъгълникът AEFB е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM