Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:11 | от раздел 7. Проективни теореми
Теорема на Дезарг

7. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е вписан четириъгълник ABCD и произволна точка X.

Петите на перпендикулярите от X към AB и CD са H и I, петите на перпендикулярите от X към BC и DA са K и F, петите на перпендикулярите от X към AC и BD са G и J, а средите на HI, GJ и KF са L, M и N съответно.

Да се докаже, че точките M, N и L лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM