Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:13 | от раздел 7. Проективни теореми
Теорема на Пап

7. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са два лъча с общо начало точката A, на които лежат по двойки последователно точките E и B в ред A - E - B и аналогично D и C в ред A - D - C.

Нека F \in BD и G \in EC. Нека CF \cap BG = H.

Да се докаже, че правите EF, DG и AH се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM