Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:14 | от раздел 7. Проективни теореми
Теорема на Менелай

7. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник DJEB.

Нека BD \cap EJ = A, BE \cap DJ = C и BJ\cap DE=K. Права l пресича правите AE, AB, CB и CD в точки H, G, I и F съответно. Правите KH, KG, KI и KF пресичат AB, AE, DC и CB в точки M, L, N и O съответно.

Да се докаже, че точките M, L, N и O лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM