Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:14 | от раздел 7. Проективни теореми
Проективно преобразувание Еднакви триъгълници Отношения на отсечки

7. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точките D и E лежат на CA и CB съответно. Нека F е произволна точка и DE \cap CF = X, FD \cap AB = H, FE \cap AB = G, BX \cap FD = K, AX \cap EG = L, XH \cap BC = J и XG \cap AC = I.

Да се докаже, че точките K, L, J и I са колинеарни.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM